Wij zijn een levendige en veelzijdige muziekvereniging in Rijssen. Sinds 1898 zijn wij stevig geworteld in het Rijssense maatschappelijk leven. Wij zijn gehuisvest in een eigen clubgebouw en bestaan uit een harmonieorkest en een dweilorkest. Ons ledental, van 140 enthousiaste leden, is al jaren stabiel. Meer dan de helft van onze leden is jonger dan 18 jaar!

Ons doel is muziek voor iedere Rijssenaar. De jeugd is hierbij onze belangrijkste doelgroep. Muziek maken moet zo toegankelijk mogelijk zijn, daarom lenen veel leden een instrument van de vereniging en hebben wij hoogopgeleide en gecertificeerde docenten.

Jaarlijks verzorgen wij in Rijssen veel concerten en optredens op straat, tijdens evenementen en feesten, en voor bijzondere doelgroepen zoals bejaarden en zorgbehoevenden. Daarnaast initiëren en participeren wij in samenwerkingsprojecten. We onderhouden nauwe banden met maatschappelijke organisaties zoals basisscholen, de Muziekschool Rijssen, het Parkgebouw en andere verenigingen op gebied van kunst en cultuur.

 

Ondersteun Wilhelmina en word donateur!