Coronavirus protocol

[Update 30-5-2020, download hier de nieuwste versie van het Corona protocol]. Afgelopen week ontvingen we het goede bericht dat we weer van start mogen met individuele muzieklessen in ons Morshoes. Daar zijn we heel blij mee! Het was de afgelopen weken mooi om te zien hoe flexibel onze muziekdocenten zijn en waar mogelijk overgeschakeld hebben naar online lessen, maar het is toch fijn dat het nu weer face-to-face kan.

Natuurlijk wel met de nodige aanpassingen, want ook in ons Morshoes gaan we van start met de 1,5 meter samenleving en gelden de maatregelen van het RIVM. Zo houden we 1,5 meter afstand van elkaar, van binnenkomst tot vertrek. Er worden alleen individuele muzieklessen gegeven en het Morshoes is alleen toegankelijk op afspraak. In het Morshoes zijn maximaal 3 personen tegelijk aanwezig, te weten één docent die les geeft, één leerling die les heeft en één leerling die alvast binnen komt voor de volgende les. Iedere leerling wast bij binnenkomst en vertrek de handen. De lessen worden in de grote zaal op de begane grond gegeven. Ouders die hun kinderen moeten brengen en halen wachten buiten in de auto. Zowel docenten als leerlingen blijven thuis bij de volgende klachten:

  • Neusverkoudheid
  • Loopneus
  • Hoesten
  • Niezen
  • Keelpijn
  • Benauwdheid
  • Koorts

Als iemand in het gezin van de docent/leerling ziek is, blijft diegene ook thuis. De les wordt in dat geval zo mogelijk online gegeven/gevolgd.

De maatregelen zijn verder uitgewerkt in bijgevoegd protocol. We vertrouwen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin neemt en op de hoogte is van de inhoud van het protocol.

Aangezien er maximaal 3 personen tegelijk in ons gebouw mogen zijn, moet er wat geschoven worden met de planning van de lessen. De docenten nemen met elke leerling contact op voor de exacte lesdagen en -tijden.

Na de persconferentie van premier Rutte van 6 mei lijkt er ook weer perspectief te zijn voor het onder strikte voorwaarden opstarten van andere activiteiten en repetities. Tegelijk is nog onvoldoende duidelijk wat de maatregelen specifiek voor onze muziekvereniging betekenen. Het bestuur is hierover in overleg met de gemeente. We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte en hopen snel met meer goed nieuws te komen. Natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk weer samen muziek maken. Maar dat kan alleen als de veiligheid en gezondheid van onze leden, docenten/dirigenten en samenleving niet in gevaar is. Alleen samen krijgen we het Coronavirus onder controle.